PINTER HUKUM
#1 Platform for Legal Education and Consulting • Penyedia Layanan Jasa Hukum Terlengkap dan Terpercaya di Indonesia

Pengertian Zakat, Syarat, dan Jenis-Jenisnya

konsultasi
Pengertian zakat, syarat, dan jenisnya

PENGERTIAN ZAKAT

Banyak sekali jenis zakat di dalam islam, sedangkan pengertian zakat sendiri ialah adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Berikut macam-macam dan penjelasannya;

Petama, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (uang) yang relative banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu ataupun tidak. Kedua, zakat pertanian adalah zakat atas tanaman yang dimaksudkan untuk pertanian dan/atau hasilnya. Ketiga, zakat perdagangan adalah zakat atas transaksi barang dan/atau jasa. Keempat, zakat fitrah adalah penyisihan harta yang didasarkan atas upaya untuk mensucikan jiwa yang dilakukan oleh muzakiyang wajib dikeluarkan pada bulan ramadhan.

Selain itu, di dalam islam ada juga yang di sebut Muzaki, yakni orang atau lembaga yang dimiliki oleh muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Ada juga Mustahik yaitu orang atau lembaga yang berhak menerima zakat.

SYARAT-SYARAT WAJIB ZAKAT

Zakat wajib bagi setiap orang atau badan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Muslim

2. Mencapai nishab dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah disela-sela haul. 

3. Memenuhi syarat satu haul bagi harta-harta tertentu. Harta itu tidak bergantung pada pengguna seseorang. 

4. Harta itu tidak terikat oleh hutang sehingga menghilangkan nishab. 

5. Harta bersama dipersamakan dengan harta perseorangan dalam hal mencapai nishab.

Baca juga: PENGERTIAN ZAKAT, LENGKAP!

KETENTUAAN ZAKAT DI DALAM ISLAM

Zakat Emas dan Perak

Zakat wajib pada emas dan perak apabila:

Telah melampaui satu haul. Banyak nishab emas adalah 85 gram, sedangkan nishab perak adalah 595 gram. Besarnya zakat emas dan perak adalah 2,5 %.

Tidak disyaratkan emas dan perak yang dizakati itu harus dicetak atau dibentuk. Zakat wajib pada uang baik uang local maupun asing, dan seluruh kertas-kertas berharga yang senilai dengan uang, harta-harta yang disimpan dengan ketentuan:

Harta-harta tersebut di atas harus mencapai nishab dan melampaui satu haul. Nishab harta tersebut senilai dengan 85 gram emas. Besarnya zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5%.

Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan antara lain mencakup usaha industry, usaha perhotelan, dan usaha ekspor-impor, kontaktor, real estate, percetakan/penerbitan, swalayan, dan supermarket. Zakat wajib pada barang-barang dagangan yang memiliki nilai ekonomis, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat-syarat:

a.    Mencapai nishab, dan adanya maksud atau niat diperdagangkan;

b.    Besarnya nishab zakat barang-barang perdagangan adalah senilai dengan 85 gram emas;

c.    Zakat yang harus dibayarkan adalah adalah sebesar 2,5%; dan

d.    Waktu pembayaran zakat barang-barang perdagangan setelah melalui satu haul kecuali pada barang-barang tidak bergerak yang digunakan untuk perdagangan, zakatnya satu kali yaria menjualnya, dan untuk pertanian pada saat memanennya.

Zakat diwajibkan terhadap barang-barang hasil produksi apabila telah memenuhi syarat. Zakat dikenakan juga pada produk yariah keuangan yariah, baik bank maupun nonbank yang ketentuannya disesuaikan menurut akad masing-masing produk. 

Zakat Hasil Pertanian

Zakat hasil pertanian mencakup zakat tanam-tanaman dan/atau hasil dari tanaman. Nishab zakat hasil pertanian senilai dengan 1481 (seribu empat ratus delapan puluh satu) kg gabah atau 815 (delapan ratus lima belas) kg beras yang dikeluarkan pada setiap panen. Zakat sebagaimana yang dimaksud wajib dibayar oleh pemilik, penggarap, atau penyewa tanah. Kadar zakat sebagaimana dimaksud adalah 10% jika pengairan tanah itu diperoleh secara alami dan 5% jika pengairan tanah itu menggunakan teknik irigasi.

Zakat Pendapatan

Zakat diwajibkan dari pendapatan angkutan baik angkutan darat, laut, udara dan kendaraan-kendaraan lainnya. Nishab zakat pendapatan senilai dengan zakat emas yaitu 85 gram. Besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%.

Zakat Madu dan Sesuatu Yang Dihasilkan Dari Binatang

Zakat wajib dikeluarkan pada madu jika telah mencapai 70 kg setelah dikurangi biaya produksi dengan besarnya zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 5%. Zakat diwajibkan pula terhadap sesuatu yang dihasilkan dari binatang seperti susu, telur, sarang burung, sarang ulat sutera, dan lain-lain. Ketentuannya mengikuti ketentuan zakat barang-barang yang bernilai ekonomis. Zakat wajib dikeluarkan pula pada setiap yang dihasilkan dari laut seperti ikan, mutiara, dan lain-lain dengan besarnya zakat sebanyak 2,5%.

Baca juga: PERHITUNGAN ZAKAT PENGHASILAN

Zakat Profesi

Yang berkewajiban zakat adalah orang atau badan hukum. Zakat dihitung dari seluruh penghasilan yang didapatkan kemudian dikurangi oleh biaya kebutuhan hidup. Besarnya nishab sama dengan besarnya nishab pada zakat barang yang memiliki nilai ekonomis, 85 gram emas. 

Zakat Barang Temuan dan Barang Tambang

Zakat wajib dikeluarkan sebanyak 20% pada barang-barang temuan dan barang tambang yang dihasilkan baik dari dalam tanah maupun laut, baik berbentuk padatan, cairan, atau gas setelah dikurangi biaya penelitian dan produksi. 

Zakat Fitrah

Zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim baik tua atau muda, baik dikeluarkan oleh diri sendiri atau orang yang menanggungnya dan diserahkan kepada fakir pada 15 hari terakhir pada bulan ramadhan sampai sebelum melaksanakan shalat ‘Id.

Seorang muslim yang terkena wajib zakat fitrah ini apabila memiliki kemampuan untuk makan selama sehari semalam. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah sebanyak satu sha’ (2,5 kg) makanan pokok atau yang senilai dengannya.

Demikian uraian lengkap tentang pengertian zakat, syarat, dan jenis-jenisnya. Semoga bermanfaat, terimakasih.

Penulis: Ilham Fariduz Zaman, S.H.Editor: Nisrina Imtiyaz, S.H.

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Konsultasi Gratis